Ekonomisystemet på Stockholms universitet är Raindance och består av flera moduler. Några är webbaserade via Raindanceportalen där fakturaportal, portal för bokföring och internfakturering samt e-handelsportal finns. Anläggningsregister samt kund- och leverantörsreskontra finns i Raindance Classic som är klientbaserat.

Raindance Classic 2021

I Raindance Classic ska samtliga ekonomiska händelser hanteras inom universitetet. En ekonomisk händelse är alla förändringar i storleken och sammansättningen av universitetets tillgångar, skulder och kapital som beror på universitetetes relationer till omvärden, såsom in- och utbetalningar samt uppkomna fordringar och skulder. Systemet ska också hantera interna transaktioner, d.v.s. omflyttningar av resurser inom universitetet. Samtliga ekonomiska händelser ska bokföras i kronologisk och i systematisk ordning.

I systemet finns huvudbok, kund- och leverantörsreskontra samt anläggningsregister. Det är i Raindance Classic som all information om koddelar registreras t.ex. upplägg av projekt, enheter och aktiviteter.

Varje månad överförs information från universitetets huvudbok till statsredovisningssystemet HERMES.

Installation

Installera Raindanceklienten via denna länk

Vid frågor om installationen, kontakta helpdesk via serviceportalen

Rapportgenerator

Raindance Clasic innehåller även en rapportgenerator samt möjligheten till att ta ut listor i HBL (Analyslista) och ARA (Analysfunktion). Samtliga delar inom Raindance Classic är helt integrerade med varandra.

Lathund för HBL (377 Kb)
Lathund för ARA (488 Kb)

Raindanceportalen 2021

I Raindanceportalen finns följande moduler:

  • Fakturaportal
  • Bokföringsportal
  • E-handel

Inloggning

Du som anställd får tillgång till Raindanceportalen genom att ansöka om behörighet i serviceportalen. Behörigheten kopplas till dina uppgifter i SUKAT som är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta eftersom behörigheter i olika IT-system sätts här.

Logga in i Raindanceportalen
Gå till information om SUKAT
Ansök om behörighet i serviceportalen