Universitetet tog systemet i bruk under hösten 2003 med version 4.5. Under 2008 uppdaterades versionen till BC5 och under 2016 övergick vi till versionen Business Control 7.0 (BC7).

Licens och installation

För att använda budgetverktyget Mercur ska du gå en utbildning som du hittar under nedan under Kalender och kurser samt lämna en licensansökan till systemansvarig på Ekonomiavdelningen på licensansökningsblanketten nedan.

Mercur Licensansökningsblankett fr.o.m. 2022 (68 Kb)

Mercur Licensansökningsblankett historik t.o.m. 2021 (69 Kb)

När du har gått kursen, lämnat licensansökan och blivit registrerad som användare kan du installera Mercurklienten på din dator.

SUA-ansluten dator

Om din arbetsdator är ansluten till SUA vänder du dig till IT-avdelningen för installation av programklient. Helpdesk kontaktas via tel. 1999.

Ej SUA-ansluten dator

Är din dator inte SUA-ansluten installerar du själv klienten.

  1. Ladda ned installationspaketet nedan.
  2. Klicka därefter på ikonen så startar installationen automatiskt.

Vänd dig till institutionens/avdelningens IT-anvarig om problem uppstår.

Installationspaket Mercur (.msi paketet är för Windows, .pkg är för Mac)

Kalender och kurser

Utbildningen i Mercur finns både för läsbehörighet och för skrivbehörighet.

LÄS-utbildning

Användare som önskar läsbehörighet går LÄS-etappen. Läsbehörighet ger användaren tillgång till Mercur och möjlighet att generera budget- samt prognosrapporter i Mercur.

REG-utbildning

REG-etappen ägnas åt praktiska övningar i inmatning av budgetvärden. Endast de som ska registrera budgetvärden i systemet behöver gå denna del. För att erhålla REG-behörighet är både LÄS- och REG-etappen obligatoriska.

Utbildningen riktas i första hand till nya användare som övertar befintlig licens från annan användare.

Utbildningarna annonseras under Kompetensutveckling Ekonomi.

Utbildningar i Reg-etappen genomförs ett flertal  gånger mellan november - januari när budgetperioden är öppen. I de fall utbildningarna är fulltecknade så går det bra att anmäla sig till en intresselista via följande länk: 

Anmälan - intresselista

När tillräckligt många anmält sig anordnas en ytterligare utbildning.

Vid frågor kring utbildningen kontakta redovisningssektionen, Ekonomiavdelningen.
 

Förkunskapskrav

Kännedom om Stockholms universitets redovisningsmodell.