Bokslut och periodiseringar

Lathund Årsbokslut (904 Kb)
Lathund Periodiseringar (268 Kb)
Mall för Periodiseringar kund- och leverantörsfakturor (88 Kb)

E-handel

Manualer och videoguider för E-handelsportalen

Externa medel

Lathund Avslut externa projekt (644 Kb)
Bilaga 1-3 Lathund avslut externa projekt (65 Kb)
Lathund Återbetalning bidrag statliga myndigheter (378 Kb)
Blankett Återbetalning bidrag till statliga myndigheter (36 Kb)

Kund- och leverantörsreskontra

Lathund Kund- och leverantörsreskontra (4206 Kb)
Lathund Skapa kundfaktura (638 Kb)
Reskontrakoder vid kundfakturering (275 Kb)

Projektbudgetmall och procentpåslag UGA/FUF

Projektbudgetmall SU (svenska) (60 Kb)
Projektbudgetmall SU (english) (55 Kb)
Indirekta kostnader procentpåslag UGA och FUF per institution 2020 (13 Kb)

Redovisningsmodell för full kostnadstäckning

Presentation SUHF-modellen (ppt) (903 Kb)
Redovisningsmodell för full kostnadsredovisning (468 Kb)

Representation, kostförmån, gåvor m.m.

Lathund Representation m.m. (pdf) (291 Kb)
Lathund Representation m.m. (excel) (277 Kb)
Reference Guide for Reporting Gifts and Hospitality (pdf) (306 Kb)
Reference Guide for Reporting Gifts and Hospitality (excel) (277 Kb)
Lathund Kostförmån (361 Kb)

Stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI)

Instruktion SFI (pdf) (2230 Kb)

Övrigt

Lathund Bokföring av Open Access och kringkostnader (3401 Kb)
Lathund Kostnadsbärare (336 Kb)
Lathund Verifikationstyper i bokföringsportalen (50 Kb)