E-faktura till Stockholms universitet

Stockholms universitet tar endast emot e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).
Hänvisa leverantörerna till fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet på:

Referenser

Vid e-handel anges Stockholms universitets ordernummer INyymmdd-xxx automatiskt i fältet "Orderreferens eller motsvarande" för fakturamatchning.
Saknas ordernummer utan e-handel ska institutions-/avdelningsnummer (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter) anges i referensfältet "Beställarreferens eller motsvarande". Beställaren ansvarar för att meddela institutions-/avdelningsnummer till leverantören vid varje beställningstillfälle.

E-faktura från Stockholms universitet

Stockholms universitet har möjlighet att skicka e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).
Alla myndigheter har specifika beställarreferenser som måste anges i referensfältet.
Övriga referenser anges direkt i fakturan. Kontakta myndigheten om ni saknar referens.
Lathund till hur du skapar och skickar kundfakturor elektroniskt i Raindance hittar du här: