För att underlätta samarbeten mellan lärosäten och att arbeta för en mer likartad hantering av SUHF-modellen har SUHF antagit följande rekommendation:

  • Lärosäten som tillämpar den alternativa fördelningsbasen där driftkostnader ingår, rekommenderas att från sin fördelningsbas exkludera driftkostnader som avser köp från annat svenskt lärosäte.
  • Säljande lärosäte förutsätts fakturera såväl direkta som indirekta kostnader.

Rekommendationen gäller från och med år 2021 med implementering senast år 2022.

Läs rekommendationen och bakgrunden i bifogad fil.