Har du frågor om kontoplanen, vänligen kontakta Ekonomiavdelningen via Serviceportalen.