Det finns filmer/videoklipp för följande moduler i ekonomisystemet:

För beslutsattestanter är det avsnitt i videoklippen som hanterar attester som är mest relevanta att ta del av. Detta gäller i videoklipp om kundreskontraportalen, leverantörsreskontraportalen samt bokföringsportalen.

Vi rekommenderar även att alla användare tittar på videoklippet ”Generellt Raindance”.

 • Generellt Raindance (introduktion)
  • Översikt
  • Min inkorg
  • Registrera frånvaro
   Obs! I dagsläget är det endast beslutsattestanter som kan registrera ersättare vid frånvaro i Reskontraportalen (Frånvaro steg 2 i videoklippet).
  • Min meny
 • Kundreskontraportalen
  • Registrera/ändra kund
  • Sök kund
  • Kundreskontra - skapa faktura
  • Skriv ut faktura
  • Kreditnota (inklusive attestera och signera kreditnota)
  • Avtalsfakturering
  • Uppföljning
 • Leverantörsreskontraportalen samt fakturamatchning vid e-handel
  • Hantera faktura
  • Momshantering
  • Sök faktura
  • Attestera
  • Registrera ny leverantör
  • Sök leverantör
  • Uppföljning
  • Fakturamatchning (vid e-handel) - tillfälligt bortttagen p.g.a. tillfälligt ändrad hantering
 • Projektmodulen
  • Projekt - översikt
  • Registrera och ändra
  • Skicka rekvisition och faktura
 • Bokföringsportalen
  • Skapa bokföringsorder
  • Cirkulera och attestera 
  • Sök

Filmer/videoklipp inom Anläggningsmodulen och Uppföljningsmodulen håller på att tas fram och kommer att publiceras här så snart de är klara.