Jag har inga rapporter under "Rapporter", är det för att jag inte har sparat några?

Svar: Det finns inga rapporter publicerade ännu. Ekonomiavdelningen arbetar med att ta fram nya rapporter i Raindance och så snart de är färdiga så informerar vi om det.

Kommer det någon instruktion för olika sökvägar i uppföljningsmodulen?

Svar: Ja det finns ett utbildningsmaterial publicerat på medarbetarwebben.
Länk till utbildningsmaterialet

Kan man söka på kontointervall?

Svar: Ja det kan man. Man kan söka i intervall t.ex. 10000-20000 eller enskilda konton t.ex. 5511,5513,5516. Man kan även söka på intervall i kombination med enskilda konton t.ex. 3000-4999,5511. Det går även att ta bort vissa konton genom att sätta #. Se även utbildningsmaterialet ”Utbildning uppföljningsmodulen” där olika sökalternativ beskrivs i avsnitt ”Urval koddelar för radfält” på den här sidan Informationsmaterial - Medarbetarwebben

Går det att exportera rapporterna till PDF?

Svar: Ja det går. Se även information i utbildningsmaterialet avsnitt ”Smarta ikoner (funktioner) på den här sidan Informationsmaterial - Medarbetarwebben

Hur många nya personliga mallar kan man ha?

Svar: Det finns ingen gräns hur många personliga mallar man kan ha.

Kan man söka på belopp (eller beloppsintervall) tex ett belopp som 50 000 kr?

Svar: Det går genom att använda urval, sortering och skalning för att ange belopp. Det går även att använda mallen ”Belopps-avstämning”. Se även instruktion i utbildningsmaterialet ”Hantera kolumner i värdemall” på den här sidan Informationsmaterial - Medarbetarwebben

Går det att komprimera analyslistan ARL så att man bara får summan per konto och inte alla rader per konto?

Svar: Då får man dölja det man inte vill ha. Om man bara vill se ett saldo på ett konto då får man välja en annan mall som heter "Mall Saldo TOTAL".  Se även utbildningsmaterialet avsnitt ”Bildmall – övriga inställningar” på den här sidan Informationsmaterial - Medarbetarwebben

Kan man borra sig ner från ett lönekonto för att se vem som är konterad på kontot?

Svar: Det kan man göra via dimensionen Individ.  

Går det att ta ut en rapport över flera år?

Svar: Det går att göra via mallen ”Saldo TOTAL”.

Hur får man fram benämningen på de olika dimensionerna i en utsökning?

Svar: Ja det går, se utbildningsmaterialet avsnitt ”Hantera kolumner i bildmall”  på den här sidan Informationsmaterial - Medarbetarwebben

När kommer färdiga rapporter?

Svar: Arbete pågår med att ta fram ett visst antal rapporter. Vi återkommer när det är klart.

Hur följer vi upp per projektgrupp i Raindance?

Svar: Du kan följa upp per projektgrupp genom att lägga till fältet ”Projektgrupp” i din utsökningsbild. Projektgrupp hittar du under Fält Projekt. Se utbildningsmaterial avsnitt ”Lägg till fält” på den här sidan Informationsmaterial - Medarbetarwebben