vht - verksamhet

rr - resultaträkning

br - balansräkning

uga - utbildning på grundnivå och avancerad nivå

fuf –  forskning och utbildning på forskarnivå

mot - motbokning

lkp - lönekostnadspåslag

oh - overhead

ig – institutionsgemensamma kostnader

bfo – bokföringsorder

trigger –  en funktionalitet i ekonomisystemet som fördelar ut intäkter eller kostnader automatiskt