Ett antal pilotinstitutioner har utsetts för att testa och utvärdera informationsmaterial, tillämpningar och arbetssätt för de förändringar som genomförs inom ramen för Ekonomiprojektet. Pilotinstitutionerna reperesenterar alla fakulteter, vilket är viktigt för projektet för att kunna fånga upp olika behov och förutsättningar. Dessutom har några pilotavdelningar inom förvaltningen utsetts för att säkerställa att den nya redovisningsplanen uppfyller behov för centrala enheter.

Följande pilotinstitutioner och -avdelningar är utsedda:

  • Institutionen för kultur och estetik
  • Juridiska institutionen
  • Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
  • Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
  • Fastighetsavdelningen
  • Stockholms universitetsbibliotek