Blanketter och information

Blanketter och en videolänk från mötet har skickats till administrativa chefer, institutionsekonomer samt till avdelningschefer och ekonomer inom förvaltningen.

Ett informationsmöte om behörigheter och attester hölls den 18 november. Nedan finns ppt-bilder och en FAQ från mötet. 

Informationsmöte Attestförteckning och Behörigheter 2021-11-18 (ppt) (1287 Kb)

FAQ Attester och behörigheter från informationsmöte 2021-11-18 (272 Kb)

Attestförteckning och behörighetsblankett

Ett informationsmöte om attestförteckning hölls den 21 januari. Nedan finns ppt-bilder från mötet och en länk till en uppdaterad FAQ från mötet. 

Informationsmöte attestförteckning och behörighetsblanketter (ppt) (1379 Kb)

FAQ från informationsmöte 2021-01-21

Frågor?

Vänligen ställ din fråga via Serviceportalen!