Upphandling

Projektets styrgrupp fattade under våren 2020 ett inriktningsbeslut om att upphandla en helhetslösning, d.v.s. ett integrerat system för ekonomihantering, e-handel samt budget- och prognoshantering. Syftet med en helhetslösning är främst att skapa en bättre användarupplevelse och för att minska antalet integrationer mellan olika system och därmed minimera tidsfördröjningar.

Upphandlingen publicerades 16 oktober 2020 och sista svarsdag för anbudsgivare var 23 november 2020. Efter att anbudstiden gått ut följdes en process där anbud som inkommit kvalificerades och utvärderades. Universitetet beslutade i början av januari 2021 att anta anbudet från CGI Sverige AB som tillhandahåller Raindance som ekonomisystem. Ingen ansökan om överprövning inkom och universitetet kunde därmed teckna avtal med CGI den 21 januari 2021. Avtalet löper på åtta år.

Till grund för upphandlingen låg de identifierade utvecklingsområden som identifierades under internremissen som skickades till alla institutioner/motsvarande under hösten 2019.

Ta del av internremissen

Gå till publicerade nyheter:
CGI vann upphandling av ekonomisystem (publicerad 22 januari 2021)

Upphandling av nytt ekonomisystem publicerad (publicerad 20 oktober 2020)

Projektgrupp upphandling

Max Ronander, projektledare
Catharina Öberg, upphandlingsdokument
Johannes Edmark, upphandlingsdokument
Karolina Pihlblad, funktionella krav
Linda Hedström, funktionella krav
Lars-Erik Wikström, funktionella krav
Michael Cederberg, icke-funktionella krav
Tiina Reiman, icke-funktionella krav

Medverkan i systemvisningar och kravställning/nylägesbeskrivningar

Neshat Lindberg, Matematiska institutionen
Torun Gille West, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Johannes Hartvigson, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 
Karin Häggbom Sandberg, Institutionen för biokemi och biofysik
Annelore Ploum, Romanska och klassiska institutionen
Liisa Hänninen, Stockholms universitetsbibliotek
Sabina Pracic, Fastighetsavdelningen
Sheila Norman Sharma, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Marie Eriksson, Planeringssekretariatet
Helena Linnell, Planeringssekretariatet
Anders Jigin, Naturvetenskapliga fakulteten
Maria Gärdelöv, Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten
Emma Geira, Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten

Referensgrupp administrativa chefer

Merparten av medarbetarna på Ekonomiavdelningen