Vi har tagit fram videoklipp som beskriver hur ni hanterar frånvaro i ekonomisystemet. Videoklippen visar hur ni registrerar frånvaro i både Raindanceportalen (bokföringsorder och beställningar) och i Reskontraportalen (fakturor). 

Videoklippen finns på följande länk: Videoklipp i nya ekonomisystemet under "Generellt Raindance/Registrera frånvaro".

Beslutsattestant i Reskontraportalen (fakturor)

I Reskontraportalen är det viktigt att ni som beslutsattestant går in och ser att ni kan välja en ersättare. Har ni inte en ersättare eller vill registrera nya ersättare fyller ni i blanketten ”Ersättare Reskontraportalen beslutsattestant”. Blanketten ska vara underskriven av prefekt/motsvarande.

Blanketten finns i blankettarkivet: Ekonomiblanketter

Obs! När ni lägger upp en ersättare i Reskontraportalen så ärver ersättaren hela er attesträtt. Se till att ni följer Stockholms universitets attestordning som finns på följande länk: Attestordning – regelverk om att förfoga över universitetets medel

Fakturaganskare i Reskontraportalen (fakturor)

Ni behöver säkerställa att ni har tillräckligt många fakturagranskare som kan hantera fakturorna under ledigheten. Om alla fakturagranskare är på semester samtidigt så har ni ingen som kan granska och kontera fakturorna på er institution/motsvarande. 

Ni behöver därför antingen skicka en beställning på fler fakturagranskare eller skicka en blankett där ni anger vem som ska vara ersättare under fakturagranskares frånvaro.

  • Om ni vill ha fler fakturagranskare på er institution/motsvarande fyller ni i "Behörighetsblankett för ekonomiadministrativa system".
  • Om ni vill ange vem som ska vara ersättare till fakturagranskaren vid dennes frånvaro fyller ni i "Ersättare Reskontraportalen fakturagranskare".

Blanketterna finns i blankettarkivet: Ekonomiblanketter

Obs! Ange inte en beslutsattestant som ersättare till fakturagranskaren då det inte går att samma person både granskar/leveransgodkänner och beslutsattesterar fakturan.

Blanketter skickas till Ekonomiavdelningen via serviceportalen

Alla blanketter skickas till Ekonomiavdelningen via serviceportalen.

Informationsmaterial

På nedan länk finns bilder som visades på informationsmötet om frånvarohantering 16 juni.

Frånvarohantering i Raindance (876 Kb)

Frågor?

Om du har frågor, vänligen ställ din fråga i serviceportalen!