Efter att vi driftsatte, eller gick ”live” med det nya ekonomisystemet har det identifierats en del fel och buggar, främst inom reskontraportalen, och det pågår ett intensivt arbete med att dessa åtgärdas så snart som möjligt. Reskontraportalen där både kundreskontran och leverantörsreskontran hanteras, är en nyutvecklad del inom Raindance och skiljer sig åt från de andra delarna.

Förutom fel och buggar i ekonomisystemet, godkände projektets operativa styrgrupp att driftsätta det nya ekonomisystemet med ett antal restpunkter. Med restpunkter avses sådant som fanns kvar att åtgärda efter driftsättning men som inte bedömdes så pass kritiskt att driftsättningen inte kunde genomföras. Exempel på sådana restpunkter är t.ex. färdigställandet av projektrapporter, externa rapporter som Ekonomiavdelningen använder vid bokslut, funktionalitet för periodisering av fakturor och en del punkter som avser förbättringsförslag för vidare utveckling.

Nedan finns en aktuell sammanställning av pågående och åtgärdade fel och restpunkter som berör dig som användare. Listan beskriver även ett eventuellt ”workaround”, d.v.s. en tillfällig lösning tills felet eller restpunkten är åtgärdad samt planerad tidpunkt för åtgärd. Listan uppdateras löpande. 

Fel och restpunkter uppdaterad 2022-06-21 (12 Kb)

Vi har under våren även tagit del av synpunkter på förbättringar och utvecklingsförslag och vi kommer att påbörja en utvärdering under hösten där representanter från verksamheten kommer att involveras.