Från och med 26 april kl. 12:00 kommer det att krävas fjärranslutning (VPN) för att logga in i ekonomisystemet när man inte är på plats på SU. Det innebär att du
som användare behöver logga in på klienten FortiClient eller WireGuard när du t.ex. jobbar hemifrån.

VPN används för att anställda ska nå universitetets nätverk hemifrån på ett säkert sätt.

Läs om VPN på webben