Om konverteringen

Anläggningstillgångar och SFI har konverterats utifrån samma principer som gällt vid konvertering av utgående balanser i huvudboken (HB). Särskilt när det gäller HB och anläggningsregistret (AR) är det mycket viktigt att samma principer används för respektive tillgång för att vi ska uppnå överensstämmelse mellan huvudboken och anläggningsregistret. Notera dock att det kan finnas diskrepans mellan önskemål från institutioner/motsvarande i de lämnade konverteringsböckerna och den genomförda konverteringen då det varit svårt att ta hänsyn till alla olika lösningar på grund av mängden av data som skulle konverteras. 

Stäm av anläggningstillgångarna mellan huvudboken och anläggningsregistret

Ansvariga för konverteringen har gjort sitt yttersta för att uppnå full överensstämmelse mellan HB och AR, men för säkerhets skull behöver ni stämma av era tillgångar i AR mot HB (anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar) på era respektive institutioner/motsvarande.

För att underlätta avstämningen har vi tagit fram en rapport som heter "AR40 Avst EK/AR" som du hittar under Frågor & Analys, flik Ekonomi.

Tillgång till anläggningsmodulen

Anläggningsmodulen finns nu tillgänglig för alla ekonomer (med behörighet som lokal ekonom) i visnings- och utskriftsläge. Du hittar modulen under Avancerat i menyraden (Anläggning). Behörighet att definitivsätta anläggningar kommer, för de som berörs, ut senare denna vecka. 

Färre anläggningstyper och nya instruktioner

I och med systembytet har antalet anläggningstyper minskats och på sidan Lathundar och mallar finns "Instruktion, Val av anläggningstyp" där du kan läsa mer om vad som ska bokas i vilken anläggningstyp. Övriga instruktioner, blanketter och beskrivningar kopplade till anläggningstillgångar är under omarbetning.

För SFI finns en uppdaterad instruktion under Lathundar och mallar: "Instruktion SFI".

Gå till Lathundar och mallar

Frågor?

Välkommen på utbildning och support i Anläggningsmodulen!

Utbildningar och support

Du kan även ställa din fråga via serviceportalen.