Från och med 16 februari har vi tillfälligt ändrat arbetsflödet för avvikande e-handelsfakturor på grund av att vi identifierat att avvikelsehanteringen i det nya ekonomisystemet hade en del buggar som behöver fixas innan det fungerar som det var tänkt. Det innebär att en första avvikelsehantering nu kommer att ske centralt på Ekonomiavdelningen för att undvika att enklare tekniska fel orsakat av buggarna hamnar hos beställarna till dess att buggarna är fixade.

Vi planerar att återgå till det tänkta upplägget där beställaren själv hanterar avvikande fakturor efter att korrigeringar har gjorts i ekonomisystemet. Vi informerar er i god tid inför att det blir aktuellt att återgå till det ursprungliga upplägget.