Ekonomiprojektets operativa styrgrupp beslutade 2 december 2021 att godkänna de tester som har genomförts i det nya ekonomisystemet under hösten. Testerna har genomförts för att säkerställa att systemet fungerar som vi tänkt och beslutat samt att systemet motsvarar de krav vi ställt i upphandlingen. Testerna har visat att en del funktioner inte tillräckligt väl uppfyller våra behov och önskemål. Det innebär att vi kommer att jobba vidare med utveckling i systemet under 2022.

Vår systemleverantör CGI kommer nu under december att förbereda systemet för driftsättning så att vi kan öppna systemet (”go-live”) för alla användare inom SU i början av januari 2022. Vi kommer att informera om exakta tidpunkter för när systemets olika moduler kommer att driftsättas senare i december.