Kopplat till öppnandet finns ett antal aktiviteter där ni som institution/motsvarande och förvaltningsavdelning blir involverade.

Inför varje ny aktivitet kommer information dessutom att skickas ut till administrativa chefer, institutionsekonomer samt till avdelningschefer och ekonomer inom förvaltningen.

Observera att tiderna här nedan kan komma att ändras. Det kan även tillkomma nya aktiviteter under projektets gång så ha för vana att kika in här då och då.

Oktober

När? 7 oktober

Deadline: 21 oktober

Aktivitet: Konverteringsbok 2

Vad innebär det? Institutioner eller motsvarande anger kostnadsställen till projekt i kärnverksamheten som är upplagda 24 april - 30 september.

Läs mer om kostnadsställen


När? 1 oktober

Deadline: 31 december

Aktivitet: Projektupplägg från och med den 1 oktober

Vad innebär det? Institutioner eller motsvarande anger löpande nytt kostnadsställe i serviceportalen i rutan för Övriga upplysningar, vid beställning av nyupplägg av projekt från och med den 1 oktober.

Läs mer om kostnadsställen


När? 1 oktober

Deadline: 31 december

Aktivitet: Omkontering av kringsystem (ej Primula)

Vad innebär det? Produktansvariga för respektive kringsystem informerar hur institutioner eller motsvarande ska ange nya konteringar för interndebiteringar enligt den nya ekonomimodellen.


När? 28 oktober - 19 november

Aktivitet: Informationsmöte om Fördelningar inför 2022

Vad innebär det? Ekonomiprojektet erbjuder under vecka 43-46 informationsmöten om beräkning av procentsatser för fördelningar utifrån SUHF-modellen, exempelvis avseende OH-påslag, lokalpåslag samt samfinansiering.


November

När? 1 november

Deadline: 19 november

Aktivitet: Konvertering av anläggningstillgångar och SFI

Vad innebär det? Ekonomiprojektet informerar hur institutioner/motsvarande ska konvertera anläggningstillgångar och SFI som ej finns registrerade på projekt.


När? 26 november

Aktivitet: Information om nya projektnummer

Vad innebär det? Ekonomiprojektet skickar information om nya projektnummer som finns registrerade i ekonomisystemet per den 23 november.

Läs mer: om projekt


När? 15 november

Deadline: 30 november

Aktivitet: Behörigheter och attestförteckning

Vad innebär det? Ekonomiprojektet informerar om hur institutioner/motsvarande ska ange behörigheter och attester som ska finnas i det nya ekonomisystemet.

Läs mer om behörigheter och attester


December-januari

När? 7 och 16 december

Aktivitet: Informationsmöte om projekt

Vad innebär det? Ekonomiprojektet informerar om projekttyper och kontering av projekt kopplat till fördelningar.

Läs mer om projekttyper och kontering


När? 20 december

Aktivitet: Uppdaterad information om nya projekt

Vad innebär det? Ekonomiprojektet skickar information om nya projektnummer som finns registrerade i ekonomisystemet per den 17 december.

Läs mer: om projekt


När? December - januari

Aktivitet: Omkontering Primula

Vad innebär det? Personalavdelningen informerar hur institutioner/motsvarande, enligt den nya ekonomimodellen, ska omkontera löner i Primula.


Januari-mars

När? Januari - februari

Aktivitet: Utbildningar och support i det nya ekonomisystemet

Vad innebär det? Ekonomiprojektet erbjuder utbildningar och support i det nya ekonomisystemet.

Utbildningar och support


När? I samband med årsbokslut

Aktivitet: Konvertering myndighetskapital

Vad innebär det? Ekonomiavdelningen konverterar myndighetskapitalet (även i stödverksamheten med KB 999999).


När? 21 februari

Aktivitet: Procentsatser för OH-påslag, lokalpåslag och UGA-/FUF-procent för institutioner/motsvarande

Vad innebär det? Fakultetscontrollers informerar hur och när institutioner/motsvarande ska rapportera OH-påslag, lokalpåslag och UGA-/FUF-procent (stödverksamhetens fördelning på UGA/FUF på institutionsnivå).

Som stöd kan budgetmallen användas.


När? 21 februari

Aktivitet: Procentsats för lokalpåslag för avdelningar inom förvaltningen

Vad innebär det? Planeringssekretariatet informerar hur och när avdelningar inom förvaltningen ska rapportera lokalpåslag.

Som stöd kan mallen för lokalpåslag användas.


När? 4 mars

Aktivitet: Registrera samfinansiering för befintliga bidragsprojekt

Vad innebär det? Institutioner/motsvarande registrerar procent för samfinansiering för befintliga bidragsprojekt i den nya projektmodulen.

Som stöd kan mallen för samfinansiering användas.

Läs mer: om projekt


När? Januari - 31 mars

Aktivitet: Budgetering i Mercur

Vad innebär det? Mercur öppnar för budgetering i januari. Budgetering i Mercur kommer att göras enligt den nya ekonomimodellen. Mer information skickas till meruranvändare.


Januari-maj

När? Januari - maj

Aktivitet: Registrera ej obligatorisk information (projekt)

Vad innebär det? Ekonomiprojektet informerar hur institutioner/motsvarande ska registrera ej obligatorisk information för befintliga projekt i den nya projektmodulen.

Läs mer: om projekt


När? Januari - maj

Aktivitet: Bifoga kontrakt/avtal (projekt)

Vad innebär det? Ekonomiprojektet informerar hur institutioner/motsvarande ska bifoga kontrakt/avtal för befintliga projekt i den nya projektmodulen.

Läs mer: om projekt