Samarbetet för att införa ett nytt ekonomisystem på universitetet påbörjas genom att utsedda medarbetare i olika arbetsgrupper deltar i grundutbildningar inom respektive modul.

Grundutbildningarna syftar till att arbetsgrupperna får kännedom om systemet för att kunna stödja i uppsättningen i de olika modulerna under Analys- och designfasen.

Läs mer om införandet, de olika faserna och vilka som deltar i respektive arbetsgrupp