Strategisk styrgrupp

Den strategiska styrgruppen träffas varannan månad för att få information om och fatta strategiska beslut om Ekonomiprojektet som helhet.

Den strategiska styrgruppen består av:

Åsa Borin, universitetsdirektör och ordförande i styrgruppen
Agneta Pantzare, ekonomichef och projektägare
Susanne Ekman, upphandlingschef
Linn Myhrman, IT-chef
Marie Högström, personalchef
Barbro Blehr, vice dekanus Humanistiska fakulteten
Sören Nylin, sektionsdekanus Naturvetenskapliga fakulteten
Tuija Lehtonen, administrativ chef Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Viktoria Arwinge, administrativ chef Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Operativ styrgrupp

Den operativa styrgruppen träffas varje vecka för att fatta operativa beslut som rör införandet av alla delar inom ramen för Ekonomiprojektet.

Den operativa styrgruppen består av:

Agneta Pantzare, projektägare och ordförande i styrgruppen
Åsa Borin, universitetsdirektör
Susanne Ekman, upphandlingschef
Aldona Stowik, redovisningschef

Projektledning

Max Ronander, projektledare Ekonomiprojektet
Karolina Pihlblad, biträdande projektledare
Linda Hedström, biträdande projektledare
Ludwig Pantzar, projektsamordnare
Paul Becker, projektadministratör

Referensgrupp administrativa chefer

Andreas Gavran, Engelska institutionen
Ida Söderberg Tah, Juridiska institutionen
Jenni Vuorenmaa, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
Maria Mårtensson, Institutet för social forskning (SOFI)
Ann Nielsen, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Madeleine Hellzén, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)
Mikael Knutsson, senior rådgivare Personalavdelningen