Medverkande i arbets- och referensgrupper i översynen har tillsatts utifrån dialoger och förankring med respektive område, fakultetscontrollers samt avdelningschefer inom förvaltningen. Sammanlagt uppgår antalet medverkande i arbets- och referensgrupper till cirka 60 medarbetare från både det lokala (cirka 60 procent) och det centrala verksamhetsstödet (cirka 40 procent).

Projektorganisation
 

Organisation översynsprojektet
Bild projektorganisation översynen
 

Styrgrupp

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör och ordförande i styrgruppen
Åsa Borin, planeringschef och biträdande universitetsdirektör
Pia Grankvist, ekonomichef och projektägare
Marie Högström, personalchef
Barbro Blehr, vice dekanus Humanistiska fakulteten
Sven Mannervik, prefekt Fysikum
Tuija Lehtonen, administrativ chef Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Viktoria Arwinge, administrativ chef Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Projektgrupp

Karolina Pihlblad, projektledare
Linda Hedström, biträdande projektledare
Paul Becker, processtöd
Tiina Reiman, delprojektledare
Marie Eriksson, delprojektledare

Projektet leds av Pia Grankvist, projektägare.

Referensgrupper

Administrativa chefer

Eva Engfeldt, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Ida Söderberg Tah, Juridiska institutionen
Jenni Vuorenmaa, Institutionen för pedagogik och didaktik
Lina Berggren, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Louise Beskow, Fysikum
Maria Mårtensson, Institutet för social forskning
Mikael Knutsson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Avdelningschefer, sektionschefer/motsvarande inom centralt verksamhetsstöd

Aldona Stowik, Ekonomiavdelningen
Ellen Sharma, Personalavdelningen
Karin Granevi, Studentavdelningen
Pia Grankvist, Ekonomiavdelningen
Sabina Pracic, Fastighetsavdelningen
Åsa Borin, Planeringssekretariatet

Fakultetscontrollers/motsvarande

Anders Jigin, Naturvetenskapliga fakulteten
Emma Geira, Humanistiska och Juridiska fakulteten
Gun-Britt Norberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Helena Linnell, Universitetsförvaltningen
Maria Gärdelöv, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskare

Belén Martin-Matute, Institutionen för organisk kemi
Magnus Nermo, Sociologiska institutionen
Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik
Peter Gillgren, Institutionen för kultur och estetik

Prefekter/motsvarande

Lena Mäler, Institutionen för biokemi och biofysik
Magnus Nermo, Sociologiska institutionen
Peter Gillgren, Institutionen för kultur och estetik
Tina Elfwing, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Medverkande i arbetsgrupper

Albert de Haan, Meteorologiska institutionen
Anders Nordström, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen
Andreas Gavran, Engelska institutionen
Angelica Olausson, Fastighetsavdelningen
Anna Tretjakova, Institutionen för lingvistik
Anne-Christina Stenberg, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Betina Loza Fernandez, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Britt-Marie Nordström, Institutionen för data- och systemvetenskap
Carina Eklund, Historiska institutionen
Cecilia Orsingher, Romanska och klassiska institutionen
Claudia Hakanen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Elilta Welday-Tesfay, Institutionen för pedagogik och didaktik
Eva Norman, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Giulia Frontera, Institutionen för mediestudier
Karin Häggbom Sandberg, Institutionen för biokemi och biofysik
Liisa Hänninen Frisk, Stockholms universitetsbibliotek
Lovisa Cottrell, Stockholms universitetsbibliotek
Madeleine Sandberg, Juridiska institutionen
Malin Petersson, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen
Margareta Ödmark, Stockholms universitetsbibliotek
Nasteha Mohamed, Studentavdelningen
Neshat Lindberg, Matematiska institutionen
Pia Lundgren, IT-avdelningen
Rosie Engström, IT-avdelningen
Runa Jakobsson, Institutionen för naturgeografi
Sara Nygren, Företagsekonomiska institutionen
Sebastian Klarås, Stressforskningsinstitutet
Sheila Norman Sharma, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Tatiana Bulavina, Institutionen för material- och miljökemi
Tingting Fann, Samverkansavdelningen
Torun Gille West, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Vanesa Cova Indriago, Juridiska institutionen

Medarbetare inom Ekonomiavdelningen