Mallar direktupphandling

Här hittar du de mallar och blanketter som ska användas i de direktupphandlingar som verksamheterna själva ansvarar för, det vill säga direktupphandlingar under 615 312 kr.

Anmäl alltid behov av upphandling över 100 000 kr till inköps- och upphandlingsenheten via Serviceportalen innan upphandlingen påbörjas.

Mallarna ’DU-mall Upphandlingsdokument’, ’DU-mall Avtalsvillkor’, ’Stockholms universitets Allmänna villkor’ samt ’Mall Personuppgiftsbiträdesavtal’ ersätter tidigare mallar för offertförfrågan och avtalsvillkor.

 The templates are also available in English: ‘DA template Procurement documents’, ‘DA template Contract’, ‘Stockholm University´s General Terms and Conditions’ and ‘Personal data processing agreement’.  

Läs mer om process och handlingar i ’Att genomföra direktupphandling’ eller ’How to conduct a direct award procurement’.

Du kan också vända dig till inköps- och upphandlingsenheten via Serviceportalen för råd och stöd.

Beställning av upphandling (även direktupphandling) värde över 100 000 SEK

Requirement of procurement/call-off (also direct procurement) value over 100 000 SEK


Svenska

Engelska/English

 

Inhämtande av skatteuppgifter m.m från Skatteverket (extern länk)
Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet