Prishöjningarna beror på ökad efterfrågan samtidigt som tillgången på råvaror och tillverkningsprocesser är begränsad. Statens inköpscentral har undersökt omständigheterna för prishöjningen och konstaterat att det faller inom ramen för Force Majeure dvs. oförutsedd händelse utanför Ramavtalsleverantörens kontroll.
Mer info hos Kammarkollegiet