Om du som beställare ej är på plats på SU pga. eventuellt distansarbete så vill vi uppmana till att  ta hjälp av kollega på plats för att ta emot paket och säkerställa att inleverans sker i e-handelsportalen.

Personalstyrkan och öppettiderna på godsmottagningen Frescati är som vanligt.  
Det som kan påverka och ställa till problem för deras verksamhet är om beställarna är hemma vid leverans.

Video - Så gör du inleverans (3264 Kb)