I denna workshop om kravställning och utvärdering vid upphandling går vi praktiskt igenom hur man som beställare ska tänka när man ställer sina krav och formulerar sin utvärderingsmodell. Vi går sedan också igenom hur kontroll och utvärdering av anbuden sker praktiskt, och hur det ska dokumenteras.   

Antalet deltagare är begränsat till max 8 personer per tillfälle. 
Anmälan sker till e-post upphandling@su.se