I denna workshop om Upphandlingsdokument (UHD) går vi praktiskt igenom ”Att genomföra upphandling”, ”Du-mall Upphandlingsdokument” och ”Mall 9 Tilldelningsbeslut” tillsammans, informerar om betydelser, hjälper till att fylla i mallarna och lämnar allmänna tips.  

Antalet deltagare är begränsat till max 8 personer per tillfälle. Workshopen kommer att hållas via Zoom.

Anmälan sker till e-post upphandling@su.se