I denna workshop går vi praktiskt igenom upphandlingsdokumenten;

  • Att genomföra upphandling
  • Du-mall Upphandlingsdokument
  • Mall Tilldelningsbeslut

informerar om betydelser, hjälper till att fylla i mallarna och lämnar allmänna tips.  

 

Antalet deltagare är begränsat till max 8 personer per tillfälle. 

Anmälan sker till e-post upphandling@su.se