I denna workshop går vi praktiskt igenom ”Du-mall Avtalsvillkor”, ”Stockholms universitets Allmänna villkor 2021” och ”Mall Personuppgiftsbiträdesavtal” tillsammans, informerar om betydelser, hjälper till att fylla i mallarna och lämnar allmänna tips.  

Antalet deltagare är begränsat till max 8 personer per tillfälle. Workshopen kommer att hållas via Zoom.
Anmälan sker till e-post upphandling@su.se