I denna workshop går vi praktiskt igenom följande avtalsmallar;

  • DU-mall Avtalsvillkor
  • Stockholms universitets Allmänna villkor 2022
  •  Mall Personuppgiftsbiträdesavtal

informerar om betydelser, hjälper till att fylla i mallarna och lämnar allmänna tips.  

Antalet deltagare är begränsat till max 8 personer per tillfälle. 
Anmälan sker till e-post upphandling@su.se