Prishöjningarna beror på ökad efterfrågan samtidigt som tillgången på råvaror och tillverkningsprocesser är begränsad Produkterna som är mest berörda är handskar av olika slag men även andra produkter kan påverkas. Prishöjningar har godkänts av Inköps- och upphandlingssektionen på SU och förväntas att återgå till de normala priserna så fort situationen tillåter detta.