Rättssekretariatet genomför just nu en upphandling för att säkerställa att Stockholms universitet har ett väl fungerande juridiskt stöd att tillgå inom olika kompetensområden (entreprenadrätt, it-rätt, immaterialrätt och allmän juridik). Avtal med vinnande leverantör bedöms troligen vara på plats under oktober. Skulle dock anbudsgivare begära överprövning av upphandlingen kommer ett giltigt avtal först vara på plats senare under hösten.

Nu gällande avtal löper ut den sista september och ett avtalslöst glapp kommer därmed uppstå. Leverans från nuvarande ramavtal kan dock avse oktober, så länge som avropsförfarandet slutförts innan ramavtalet upphör, dvs under september. Detta innebär alltså att om behov finns av externt juridiskt stöd under hösten och särskilt oktober behöver tjänsten avropas redan under september.

För frågor kontakta Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen.