Kammarkollegiets upphandlade leverantör Procurator har beräknad leverans våren 2021 för beställningar som görs nu. Likdanande situation råder även för alternativa leverantörer då återgång till arbete/skola efter sommaren kommit igång och allt fler arbetsplatser öppnar upp.

Inköps- och upphandlingssektionen sonderar marknaden för att hitta fungerande lösning.

Läs mer här:
Leveransstatus för skyddsutrustning - Kammarkollegiet
Fortsatt brist på skydd - Upphandling24