Här ser du utbudet av produktområden som beställs via E-handelsportalen/Raindance

PRODUKTER IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

IT-produkter

 • Datacenter (Server och Lagring)
 • IT-klienter samt produktnära tillbehör och tjänster
 • Kringutrustning och förbrukningsmaterial
 • Programvarulicenser
 • Telefoner

Lab

 • Antikroppar, Kemikalier, utensiller samt skyddsutrustning
 • Elektroniska instrument och tillbehör
 • Elektroniska komponenter och tillbehör
 • ISS-kit
 • Lab kyl och frys
 • LAF-bänkar 
 • Molekylärbiologiska produkter
 • Rörkomponenter
 • Standardutrustning
 • Vakuumpumpar och komponenter

Mat och dryck

 • Fruktkorgsabonnemang

 

Kontor och lokaler

 • Blommor buketter
 • Blomsterdekoration
 • Hygien- och städprodukter
 • Husgeråd och hemdekoraktioner
 • Järnhandelssortiment
 • Kontorsmaterial
 • Vitvaror och hushållsmaskiner

Tjänster

 • Konstfotograf
 • Konsttransport
 • Konsult rörande tids-, produktivitets och stresshantering
 • Marknadundersökning
 • Pipettservice

Övrigt

 • Glasögon
 • Litteratur
 • Profilprodukter
 • Skyltar

 

 

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
The range of product areas available for ordering through the Marketplace in the E-commerce portal / Raindance is expanded as new agreements are procured and the agreed supplier is implemented for e-commerce.

IT products
 • IT clients and product-related accessories and services
 • Peripherals and consumables
 • Phones
 • Software licenses

Lab

 • Antibodies, Chemicals, utensils and protective equipment
 • Electronic instruments and accessories
 • Electronic components and accessories
 • Fittings, valves, tubing and related accessories
 • ISS kit
 • Lab fridge and freezer
 • Laminar Flow Cabinets 
 • Molecular biological products
 • Standard equipment
 • Vacuum Pumps and components

Food and drinks

 • Fruit basket subscription

 

Offices and premises

 • Appliances and household appliances
 • Flowers bouquets
 • Flower decoration
 • Hardware store assortment
 • Housewares and home decorations
 • Hygiene and cleaning products
 • Light sources
 • Office supplies
 • Personal protective equipment

Services

 • Art transport
 • Art photographer
 • Consultant regarding time,productivity and stress management
 • Market research
 • Pipette service

Other

 • Glasses
 • Literature
 • Profile products
 • Signs