Institutioner behöver inte lägga upp egna konton hos leverantörerna. Mer information finns i SU:s avtalskatalog.

Avtalade leverantörer:
Taxi Kurir i Stockholm AB
Sverigetaxi i Stockholm AB