Varför har vi ett nytt avtal för IT-produkter?
Det gamla avtalet var giltigt till och med 30 november 2019. Upphandlingen påbörjades hösten 2018 och resulterade i det avtal vi har idag och speglar det ekonomiskt mest fördelaktiga avtalet för SU med utgångspunkt från våra behov och aktuell leverantörsmarknads anbud.


Har priserna ökat med det nya avtalet?
Priserna förändras dagligen beroende på marknadsläge, men våra priser utgörs alltid av leverantörens inköpspris från tillverkaren + leverantörens påslag. Detta är ingen förändring mot tidigare avtal. Priserna påverkas bland annat av valutaförändringar, tillgång/efterfrågan på komponenter och just nu t ex av Coronaviset. I tidigare avtal tillkom den lagstadgade kemikalieskatten först på fakturan, nu är den inräknad i priset. Sedan årsskiftet har skatten dessutom höjts. Information från Skatteverket om kemikalieskatt


Har leveranstiderna blivit längre?
Nej. Standardprodukter som lagerförs hos leverantören skickas omgående. Leveranstiden för beställningsvaror beror på tillgång, produktionstid och leveranstid till vår leverantör. Det fungerar på samma sätt som med tidigare avtal. 


Vad omfattar det avtal vi har idag?
Avtalet vi har omfattar liksom tidigare avtal leverantörens hela sortiment av IT-klienter och produktnära tillbehör. 


Varför kan vi inte fortsätta använda Wisumportalen för att göra beställningar? 
Wisumportalen uppfyller inte legala krav avseende elektronisk handel vid myndighet och kommer att avvecklas under året. Wisum kommer ersättas av ett nytt gränssnitt, Marknadsplatsen.


Jag vill hellre bygga min egen dator istället för att köpa en färdig. Varför är det så krångligt?
Tanken är att vi ska köpa utrustning som matchar behov och funktionalitet istället för lösa komponenter. Även om det kan upplevas som att priset blir lägre vid ”egenbygge” så blir totalkostnaden sannolikt högre på grund av fler administrativa transaktionskostnader, kostnad för arbetstid samt risk för problem med garantier. 


Den typen av dator som jag behöver finns inte hos leverantören, vad gör jag då?
Ta kontakt med leverantören då denna har möjlighet att få fram andra produkter som motsvarar behoven. Produktområdet har en snabb utvecklingstakt så bara för att en produkt inte syns i beställningsflödet betyder det inte att den inte finns. Vi har en kontinuerlig dialog med leverantören och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar avseende både sortiment och beställningsprocess.