På Stockholms universitet finns två nätverk, eduroam och SU, använd om möjligt eduroam.

Vad är eduroam?

eduroam är ett samarbete mellan universitetsnätverk, främst i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus. Stockholms universitet är med i samarbetet vilket gör att folk från andra platser i världen kan använda vårt nät med sina lokala inloggningar. På motsvarande sätt kan medarbetare och studenter vid SU koppla upp sig på nätet vid andra anslutna universitet med samma inloggningförfarande som man använder här.

eduroam fungerar även på en rad bibliotek i Sverige och tack vare ett samarbete mellan eduroam och The Cloud även på tågstationer, flygplatser och i hamnar.

Inloggning på SU-nätet

När du kopplar upp dig mot det trådlösa nätverket och skriver in en internetadress i din webbläsare blir du automatiskt omdirigerad till inloggningssidan för tjänsten.
Välj en av de olika inloggningsmetoderna som beskrivs här nedan.
Efter inloggningen visas en sida som informerar om att du nu är inloggad på det trådlösa nätet.

Olika inloggningsmetoder för SU-nätet

För att komma ut på nätet måste du logga in. Det kan du göra på följande sätt:

Som student eller medarbetare använder du ditt universitetskonto.
Tillfälliga gäster kan använda en engångskod. Detta kan institutionen du besöker hjälpa dig med.