Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Kursen "SISU grundutbildning" vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-11).

Blankett för ansökan om SISU-behörighet (273 Kb)


Kursutbudet 2022

Våra SISU-utbildningar sker via webb, i verktyget Zoom.

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

Anmälan

  • 16 februari, kl 9-11.30
  • 20 april, kl 9-11.30
  • 8 juni, kl 9-11.30
  • 17 augusti, kl 9-11.30
  • 12 oktober, kl 9-11.30

Övrigt:

Ladokutbildningar

Antagningens utbildningar NyA-webben