Utbildningsområde

En kurs klassificeras i Ladok med avseende på utbildningsområde, som sedan ligger till grund för medelstilldelningen till, och inom, lärosätet. Normalt sett följer kursens utbildningsområde institutionens fakultetstillhörighet, med några undantag.

Vikten av att ha god kvalitet på uppgiften om utbildningsområde kan inte nog betonas. Det är fakulteten som sätter utbildningsområde på en utbildning i samband med beslutsprocessen innan utbildningen inrättas.

Studieavgifter

Kursens utbildningsområde utgör grunden i beräkningen av studieavgiftens storlek. Även program har försetts med utbildningsområde för att de skall kunna få en studieavgift automatiskt uträknad.

Ladok

I samband med övergången till nya Ladok (HT2017) anpassades SISU enligt nedan.

Följande ändrades under Basinformation:

  • Program måste ha utbildningsnivå
  • För att kunna inrätta program och kurser måste "Giltig från termin" vara
    ifyllt (låses vid inrätta)

Följande ändrades under Tillfällen:
För att kunna inrätta program och kurser måste "Sökord/NyA", "NyA/Typ av utbildning" och "NyA/Krav på tidigare studier" vara ifyllda.

För att lägga till en programinriktning måste programmet öppnas för revidering.