SISU

SISU

SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet.

De flesta uppgifter läggs in i systemet av institutionerna. Utbildningsutbudet publiceras i den tryckta katalogen samt på universitetets hemsida och på webbplatsen Antagning.se. Uppgifterna exporteras även till antagningssystemet NyA. Kursplaner och utbildningsplaner görs tillgängliga på universitetets hemsida. Inmatningsstöd finns även för att presentera utbildningsutbud, kursplaner och utbildningsplaner på engelska.

Blankett för anhållan om behörighet i SISU.

SISU inloggning

 

Kontakt

Systemförvaltning Ladok/SISU

E-post
ladok@su.se
Telefontider
måndag - torsdag kl.10.00 - 11.00
Telefonnr: 08-16 39 89

Besök: enligt överenskommelse

OBS! Telefontiden är inställd
20 december - 9 januari

Studieadministrativ kalender