Om systemet

Digitala individuella studieplaner, d-ISP, är en webbtjänst för doktorander, handledare och andra som hanterar individuella studieplaner för forskarstuderande. Bakom webbtjänsten står Stockholms universitet. Vi vill att så många som möjligt som har behov av denna tjänst ska kunna använda den, därför fokuserar vi på administratörer i detta skede så att vi kan sprida kunskapen, men alla är välkomna på visning.

Anmälan

Alla intresserade är varmt välkomna att delta, ingen föranmälan krävs. 
Join Zoom Meeting

Datum

Förutsättning

En förutsättning för att kunna använda d-ISP är att du har tilldelats rättigheter i d-ISP samt har ett universitetskonto eller eduid.
Behörigheten kan beställas av behörig beställare via ett formulär i Serviceportalen.

Frågor

Om du har frågor om d-ISP kontakta Helpdesk via Serviceportalen