Digitala individuella studieplaner (d-ISP)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Digitala individuella studieplaner (d-ISP)

d-ISP-rättigheter

En förutsättning för att kunna använda d-ISP är att du har tilldelats rättigheter i d-ISP samt har ett universitetskonto eller eduid.
Första behörigheten administratör kan beställas av behörig beställare via ett formulär i Serviceportalen. Administratören kan sedan lägga till institutionens andra behörigheter i systemet.