Bakgrund

För att underlätta uppföljning och beslutsfattande inom universitetet samlar IVS ihop information från ett antal olika system (ekonomi, personal, utbildning mm). IVS-verktyget presenterar informationen på ett enkelt och lättillgängligt sätt i ett gemensamt webbaserat gränssnitt. Det innebär att all personal kan ta ut rapporter från IVS utan att ha tillgång till samtliga källsystem.

Syfte med IVS

  • Förbättra beslutsstödet och ge ökad tillgänglighet, kvalitet, överblick och transparens i rapportsammanställningen
  • Möjliggöra en jämförelse internt och med andra lärosäten
  • Ge signaler till verksamhetsförbättringar
  • Sänka de administrativa kostnaderna

Kvalitet och tillgänglig information

IVS bygger helt på att samla ihop och presentera information som finns tillgänglig i andra system och som verktyget samlar in via ett datalager där informationen från källsystemen struktureras. För att garantera kvaliteten på rapporterna i IVS är det viktigt att informationsflödet i kedjan källsystem – datalager – IVS-verktyg är kvalitetssäkrat.  För att underlätta uppföljning och beslutsfattande inom universitet samlar IVS ihop information från ett antal olika system (ekonoi, personal, utbildning mm).