E-möte

Adobe Connect avvecklas

SUNET, som tillhandahåller Adobe Connect till oss, kommer succesivt att avveckla tjänsten under 2018. SUNET har kommit med en definitiv avvecklingsplan och det finns viktiga tidpunkter som du som användare behöver förhålla dig till.

31 januari 2019 – Inspelningsfunktionen i Adobe Connect inaktiveras

Det kommer alltså inte längre att gå att spela in sina möten, men redan inspelade möten går fortfarande att länka till och titta på.

Som alternativ finns den nya tjänsten för e-möten, Zoom, där inspelningsfunktionen är aktiverad och klar att börja nyttja.
Det finns ingen inbyggd möjlighet att redigera film i Zoom, utan detta måste göras lokalt på datorn med egen mjukvara. Filmredigeringsmjukvara finns att beställa. Kontakta din licensansvarige för hjälp med beställning.

31 augusti 2019 – Inloggningen till SUNET Connect stängs av för användare och studenter

Det är därför viktigt att börja planera för gallring av filmer och se över vad som ska/måste bevaras samt hur man ska hantera sin lagring av dessa filmer. Ett förslag är att varje institution beställer en lagringsyta för att spara dessa filmer på.

Information om hur man exporterar ut filmer hittar du här: https://wiki.sunet.se/display/emoten/Ladda+ner+inspelningar

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Helpdesk via Serviceportalen