Alla rekryteringar handläggs i systemet ReachMee, version 9; från att skapa annons, publicera annons och urvalsprocess till kommunikation med sökande. Kandidater söker anställningen i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren utifrån vald befattning. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3.
 

Målgrupp

Handläggare av rekryteringsärenden: postdoktorer/forskare, doktorander, T/A personal.

Handläggare ska ha utökad behörighet i ReachMee. Om du inte har det, skicka in blankett i god tid före utbildningstillfället. Blankett för utökad behörighet finns bland bifogade filer, längst ner på sidan: rekryteringssystemet ReachMee.


Upplägg

Visning av verktyget och processen från annons till avslut.


Datum och anmälan

Två alternativa tillfällen, max 15 deltagare per tillfälle.

  • Den 28 september 2021 kl. 12.30–16.30.
    Anmälan görs senast 22/9 via länken: anmälan.
  • Den 18 november 2021 kl. 12.30–16.30.
    Anmälan görs senast 11/11 via länken: anmälan.
     

Plats

Utbildningen sker via Zoom – en länk skickas till berörda ett par dagar innan utbildningstillfället.


Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.
 

Upplysningar

Tarja Kohandani, tfn 08-16 22 61, tarja.kohandani@su.se, eller
Stefan Englund, tfn 08-16 21 96, stefan.englund@su.se.