Utbildningen för ny webbplats har nu genomförts för alla institutioner som har en webbplats i Polopoly. De som erbjudits utbildning var ansvarig huvudredaktör samt ev. andra delansvariga, även ersättare för redan utbildad webbredaktör som slutat.

Dessa utbildningar kompletteras med redaktionella och andra utbildningar. Därutöver ger vi även utbildningar för att redigera i utbildningskatalogen och för vissa sidor i forskningskatalogen.

Ansvarig huvudredaktör ska gå alla utbildningar, både i Polopoly och de redaktionella. Delansvarig webbredaktör ska gå alla utbildningar för webbplats, alla redaktionella utbildningar samt för utbildningskatalog och/eller forskningskatalog beroende på ansvarsområde.

För att delta i utbildning för webbplats krävs att det ska finnas tillräckligt med informationsinnehåll på webben och arbetstid, så att webbredaktören arbetar kontinuerligt varje vecka.

Se även:

Webbplatser

Utbildningen innefattar redaktionellt arbete i de nya mallarna (inklusive skriva klarspråk, sökmotoroptimering och tillgänglighet) samt genomgång av struktur och innehåll för startsida och ingångssidor samt för så kallad minisajt. Utbildning i mallarna för forskningsingång har skett separat från sep/okt 2021 men inkluderas i utbildningen för webbplatser från hösten 2022.

Intresseanmälan till utbildning sker via mejl till webb2021@su.se. Deltagande sker i samråd med SUs webbteam. Anmälan till utbildning av webbredaktör specifikt för centra sker i samband med att vi gemensamt tittar på vilken webblösning som väljs, kontakta webb2021@su.se. Nästa utbildningsomgång: 23/11 kl 10-12 + 24/11 kl 10-12 + 2/12 kl 10-12 .

Del 1: Webbredaktör på SU (2 tim)
Del 2: Mallar webbplats (2 tim)
Del 3: Mallar webbplats (2 tim)

Stöd: webbstugor

Du måste gå alla tre delarna och i ovan ordningsföljd för att få behörighet till Polopoly.

Utbildningskatalogen: kurs- och programsidor

En utbildning i två delar à 2 timmar för att kunna arbeta med kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.
Del 1 är densamma som i utbildningen för webbplats.

Deltagare: ansvariga och delansvariga webbredaktörer för utbildning samt studieadministratörer.

Förkunskapskrav: helst vana vid webbredaktörsarbete. 

Innehåll: 

Del 1: Webbredaktör på SU (2 tim)
Del 2: Mallarna för kurser och program i utbildningskatalogen (2 tim)

Stöd: webbstuga med fokus utbildning

Du måste gå de två delarna och i rätt ordning för att få behörighet att redigera din institutions kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.

Anmälan: Intresseanmälan via formulär. Nästa utbildningsomgång: 23/11 kl 10-12 + 24/11 kl 13-15.

Forskningskatalogen: projekt- och forskargruppsidor

En utbildning i två delar för att kunna arbeta med projekt- och forskargruppsidor i forskningskatalogen. Del 2 utgörs av självstudier (video) med efterföljande test.
Pilotutbildning i september, där ävden en del 3 ingår med frågor och feedback. Denna utbildning är planderad att kunna erbjudas från november/december.

Deltagare: forskare 

Förkunskapskrav: inga.

Innehåll:

Del 1: Skriva för webben, introduktion till su.se med fokus på forskningskatalogen, introduktion till Polopoly.
Del 2: Självständigt arbete i Polopolys utbildningsmiljö med stöd av inspelad video.

Stöd: webbstuga med fokus forskning

Behörighet till sidor i forskningskatalogen ges när utbildaren har gått igenom de genomförda momenten i Polopoly.

Just nu genomförs en pilotutbildning som ska utvärderas innan vi erbjuder den till fler forskare. Vi kommer även att ta fram kriterier för deltagande.

Utbildningar, andra än i verktyget Polopoly

Redaktionell utbildning ges inom utbildningspaketen; Utbildning i klarspråk, skriva för webben och sökoptimering ingår i utbildningarna i de olika mallarna och i webbstugorna. 

Därutöver ger vi separata utbildningar för webbredaktörer i nya mallar.

  • Sökmotoroptimering och spridning i digitala kanaler (obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Juridik för innehåll på internet (obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Bildhantering (kommande, obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Skriva klarspråk, tillgängligt och bli hittad på webben (EJ obligatorisk men bra repetition)

Även utbildningar inom andra aktuella områden erbjuds.

Länk till kalendarium