• Fält för metadata finns nu för sidorna i utbildningskatalogen och forskningskatalogen.
  • Möjlighet att tidsstyra puffar, även i mosaiken på start- och ingångssidor.
  • Den mittersta puffen i mosaikelementet visas automatiskt med blå platta.
  • Det går att blanda profilsidor och kontaktelement i kontaktblock på kontaktsidan. Tre val för olika utseende: enkel puff, utfällbar puff, utfälld puff. 
  • Inklistrade profilsidor och kontaktelement på artikelsida och i utbildmningskatalogsidor (med automatvisad rubrik Kontakt) visas i utfällt läge.
  • Det går att avpublicera videoelement på samma sätt som bilder.
  • Utbildningssidor: de utfällbara delarna i puffen med info till antagna har nu även funktion nedtill för att fälla ihop avsnitten.
  • Sidmallen "Våra utbildningar" kan nu visa enbart listor nedtill på sidan (d.v.s. fliken Sök med det integrerade söket för institution och/eller ämnen kan döljas).
  • Buggar, bland annat:
    • Kontaktelement på den egna engelska webbplatsen visas utan det egna institutionsnamnet.