Utveckling och releaser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Polopoly
  8. Utveckling och releaser

Omstart av Polopoly

En omstart kommer att ske av Polopoly. Under tiden för omstarten går det inte att logga in i redaktörsgränssnittet. Avbrottet beräknas till 15-30 min.

Information om utveckling och releaser

Polopoly utvecklas fortlöpande i syfte att möta behoven hos verksamheten. Just nu ligger fokus på att avsluta Projekt2021 och justera och i viss mån komplettera de mallar och funktioner som tagits fram inom projektet. 

På dessa webbsidor lägger vi ut information om planerad utveckling och genomförda releaser för Polopoly på Stockholms universitet. En normal release sker från ca kl 8 och systemet är då stängt för redigering under drygt två timmar.

På gång just nu

Nu arbetar vi bland annat med följande saker kring publiceringsverktyget:

  • Justeringar och kompletteringar nya mallar
  • Buggrättningar

Information om webbprojektet på su.se/webb2021

Genomförda releaser

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor
Webb2021