Fastighetsavdelningen tillhandahåller central tentamensadministration (Tentamensservice) vid Stockholms universitet – en servicefunktion till institutionerna. Tentamensservice samordnar de tentamenstillfällen som ska genomföras i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna.

För att beställa ett tentamenstillfälle hos Tentamensservice använder du systemet TE Exam. Om du inte har behörighet till TE Exam skrit vill: tentamensservice@su.se

När du tilldelats behörighet får du ett aktiveringsmail med instruktioner om hur du loggar in i systemet första gången. Se även lathund under bifogade filer längre ner på sidan.

 

Inloggning:

https://exam.timeedit.com

 

Se vidare under Lathundar hur du beställer tentamenstillfälle i TE Exam.