Det är en fördel (dock inget krav) om institutionen redan använder TimeEdit för schemaläggning, det ger möjlighet att jämföra planeringen med det som blir schemalagt.

TE Plan skapar en tydlig och strukturerad översikt över den enskilde lärares sammanlagna arbetstid, fördelat på undervisningstid och övriga arbetsuppgifter såsom forskning och kompetensuveckling eller administrativa arbetsuppgifter. Lärarna får av systemet en webblänk till sina bemanningsplaner. Systemet skapar också en kursöversikt som ger en total överblick över kursernas bemanning.

All information kan exporteras som bl.a. excelfiler.

Beställning och leverans

Beställare: Ansvarig prefekt eller motsvarande person med budgetansvar.

Beställning: Förstagångsbeställning av TE Plan för en institution/enhet sker via Serviceportalen. För att lägga upp nya användare på en institution som redan använder TE Plan, maila timeedit.support@su.se.

Kostnad: För tjänsten utgår en löpande årskostnad. Årskostnaden baseras på antalet HÅS:ar på institutionen, och gäller oavsett antal användare i systemet. Se prisbilagan nedan, eller kontakta Fastighetsavdelningen för exakt prisuppgift.

Utbildning: Schemalagda tillfällen, se TE Plan-utbildning. Vid beställning av tjänsten ingår ett första utbildningstillfälle om ca. 2 t. och vid behov en uppföljning i form av en workshop.

Inloggning

Skarp server:

https://cloud.timeedit.net/su/web/

 

Testserver:

https://cloud.timeedit.net/su_utb/web/

 

Välj TE Plan. Du behöver ett TimeEdit-konto med behörighet att använda Plan för att kunna logga in. Det får du i samband med att du får en genomgång av systemet. För beställning, se ovan.

Support på tjänsten

Support ges av team tentamen- och undervisningsservice på Fastighetsavdelningen. Kontakta timeedit.support@su.se