Förteckning och prislista över centrala lärosalar

Med reservation för ev. ändringar. Priset som debiteras är det som gäller när bokningen infaller.

Debitering, av- och ombokningsregler

Debitering

Debitering av bokade lokaler sker en gång i månaden, automatistk från TimeEdit till ekonomisystemet Raindance, utan handpåläggning. Konteringen skapas utifrån informationen som bokaren anger på bokningeb i form av en konteringssträng (som innehåller institution, projekt och konstnadsställe). I Raindance-verifikationen blir varje enkild bokning en rad. Som anmärkning står bokningens unika ID-nummer angivet (t.ex. #1234567). Vid frågor kring bokningar som debiterats, maila timeedit.support@su.se och ange boknings-ID:t.

Avbokning

Avbokningsavgift utgår vid avbokningar som sker:
60-15 dagar före bokningen INFALLER: 50% av kostnaden
fr. 14 dagar före bokningen INFALLER: 100% av kostnaden

Ombokning

Vid byte av lokal, ändring av längd eller flytt av bokningen till annan dag/tid utgår ingen extraavgift. Priset som debiteras är beräknad på bokningen såsom den ser ut när den infaller.

Regler och information om centralt administrerade lokaler

För att lokalerna ska utnyttjas effektivt bör bokning ske med jämna timmar från kl.08:00. Startid måste alltid vara heltimme. Lokalerna ska utrymmas fem minuter innan bokningen avslutas. 
Observera universitetets öppettider när du bokar centrala lokaler!

På utvalda platser inom Campus Frescati finns det skärmar uppsatta som visar lokalschemat. Vid varje centralt administrerad lokal (och utanför många institutionsägda) finns det anslaget en QR-kod för att lätt kunna slå upp lokalens schema för de närmaste 5 timmarna. Observera att det är schemat i TimeEdit som gäller vid eventuella oenigheter kring vem som får nyttja lokalen.

Statistik

Vi hjälper gärna till om ni önskar få ut statistikrapporter på t.ex. lokalbeläggning för institutionsägda lokaler. Kontakta timeedit.support@su.se för förfrågan.

Lokalrapport HT17/VT18 (610 Kb)

Rapport lokalbeläggning på Stockholms universitet HT16 VT17 (1007 Kb)

Rapport lokalutnyttjande HT15 och VT16 (846 Kb)

Rapport lokalutnyttjande VT15 (1391 Kb)

Rapport lokalutnyttjande VT14 (955 Kb)

Beläggning VT12 (80 Kb)

Beläggning HT11 (77 Kb)

Beläggning HT12 (83 Kb)

Beläggning VT13 (82 Kb)