Inloggning

Skarp miljö

https://cloud.timeedit.net/su/web/

 

Testmiljö:

https://cloud.timeedit.net/su_utb/web/

 

Ingång Sök schema

Ingen inloggning krävs. Sökning av schema samt bokningsöversikt över centrala lokaler.
Studenter som vill se sina personliga scheman hänvisas till schema.su.se.

Lärare som vill se sina personaliga scheman hänvisas till funktionen "Mitt schema" under ingången Personal, se nedan.

Ingång Personal

För anställda. Inloggning sker med universitetskontot. Följande sidor med olika funktioner finns tillgängliga:

Schema

För att söka ut scheman för lokal, kurs, kurstillfällen, delkurs (motsv. modul i Ladok), moment, person, studentgrupp, personalgrupp, ändamål, undervisningstyp, institution, utrustning.

Mitt schema

För få ut ditt personliga schema, både kurs-/lokalbokningar utförda av schemaläggare på institutionen eller dina egna webbokningar.

English schedule

Samma utsökningssalternativ som sidan "Schema" fast på engelska

Schema för export och statistik

Här finns det möjlighet att söka ut på samtliga objekttyper för att sedan kunna exportera till t.ex. Excel för bearbetning. I det exportfilen får du ut utökad information såsom datum för när bokningar skapades/ändrades, längd på bokningar mm.

Lokalbokning för personal (svenska och engelska)

Här kan personal boka institutionsägda lokaler om institutionen tillgängliggjort några som bokningsbara.

Manual webbokning personal (768 Kb)

Utrustningsbokning för personal

Här kan personal boka utrustning om institutionen tillgängliggjort sådan som bokningsbar. Exempel på utrustning kan vara datorer, läsplattor, bilar, cyklar och labbutrustning

Externa bokningar

Används endast av TimeEdits systemadministratörer.

Pågående bokningar

Används för att söka ut och generera scheman till TV-skärmar.

Ingång studenter webbokning

För studenter. Inloggning sker med universitetskonto.
Här finns bokningssidor för att boka grupp- och resursrum, samt institutionsägda lokaler.

Ingång TimeEditingång för klientanvändare

Här kan du som är klientanvändare se de bokningar som du skapat och ändrat i klienten "Mina bokningar".

Ingång TE Plan

Förplanerings- och tjänsteplaneringsverktyg för de institutioner som beställt TE Plan. Se TE Plan - Tjänsteplanering.