Dessa ska också fyllas med innehåll och det sker via olika administrativa gränssnitt och av medarbetare i olika funktioner.

Beslutsstöd

Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder och verktyg för att samla in, strukturera, analysera och visualisera stora mängder data. Beslutsstödsystemet IVS (Integrerat verksamhetsstöd) samlar information från olika källsystem, informationen struktureras via ett datalager och därefter presenteras informationen i ett webbaserat gränssnitt som ett antal rapporter. I juni 2021 tecknades ett 3-årigt licensavtal för att implementera ett nytt beslutsstödsystem, Qlik Sense. Arbetet med att ersätta nuvarande beslutsstödsystem kommer att pågå under 2021 och 2022.

Beslutsstödsverktyget IVS

Beslutsstödsverktyget Qlik Sense (se info om denna nya sida till vänster)

Ekonomi

Raindance är ett klient/serverbaserat ekonomisystem som består av flera moduler: Kund-och leverantörsreskontra, Anläggningsregister, Fakturaportalen, Bokföringsportalen Raindance innehåller även en rapportgenerator. Samtliga delar inom Raindance är helt integrerade med varandra.
Raindance
 

Projekthantering

Med tjänsten Projekthantering kan du samarbeta, dela dokument m.m. med projektdeltagare både inom och utanför universitetet. Informationen lagras i ett molnbaserat verktyg i Sverige och inloggning sker enkelt med ditt universitetskonto.
Logga in i Projekthantering
Såhär gör du för att logga in

Prisma - en ny portal för dig som ska söka forskningsmedel

De tre forskningsråden VR, Forte och Formas inför ett gemensamt ansöknings- och granskningssystem som heter Prisma.
I Prisma kan forskare söka bidrag och hantera sina beviljade bidrag. De som deltar i granskningsarbetet av ansökningar kommer här hitta all information och kunna registrera data. Enligt de tre forskningsråden är målsättningen med Prisma att förenkla arbetet för sökande, granskare och medelsförvaltare. Innan man som forskare kan ansöka om medel, måste man skapa ett personligt konto i Prisma. 

 

Publikationer från Stockholms universitet

DiVA vid Stockholms universitet innehåller publikationer producerade av universitetets forskare och studenter. Sedan 2007 ska DiVA innehålla bibliografiska uppgifter om samtliga publikationer från Stockholms universitets forskare och lärare. Universitetsbiblioteket ansvarar kvalitetssäkring av posterna i DiVA och gör regelbundna importer från Web of Science. 
 

SwePub

SwePub är en nationell databas över forskningspublikationer vid svenska lärosäten. Publikationer från Stockholms universitet importeras till SwePub från DiVA. SwePub förvaltas och vidareutvecklas av Kungliga biblioteket, och används av Vetenskapsrådet som underlag för nationell överblick och som importkälla till Prisma.
 
Som forskare kan du själv registrera bibliografiska uppgifter i DiVA och ladda upp den elektroniska versionen av din publikation via ett webbformulär. Du loggar in med ditt universitetskonto. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution. 
Registrera publikation
 

Research Professional

Research Professional är en internetdatabas där alla forskare vid Stockholms universitet kan hitta aktuella utlysningar av forskningsmedel samt bevaka internationell forskningspolitik och utlysningar av intresse. Stockholms universitet prenumererar på Research Professional, och den är tillgänglig från alla datorer på Stockholms universitet. Om du skapar ett eget konto kan du sedan använda databasen från vilken dator som helst. Tjänsten är gratis för universitetets forskare.
 

Kommunikation

Lägg till evenemang i universitetets kalendrar via formulär

Här kan du som arrangerar öppna föreläsningar, forskningskonferenser och andra evenemang inom universitetet lägga upp evenemanget så att det syns i evenemangskalendern på; su.se, su.se/english eller su.se/medarbetare.

 

Manual för visuell identitet: Riktlinjer, exempel och stöd vad gäller visuell identitet

Här finns riktlinjer, exempel och stöd kring  vår visuella identitet (även kallat grafisk profil) och användningen av beståndsdelarna logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiska element och bilder. Det finns information om vilket stöd som finns och hur du hittar det. Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för visuell identitet.
Manual för visuell identitet: logotype, mallar och typsnitt
 

Verktyg för visuell identitet: Produktionsverktyget och Mediabanken

I Mediabanken finns bilder, mallar, presentationsmaterial, logotyper och andra underlag för nerladdning. Allt finns samlat i mappstrukturer, och är sök- och nedladdningsbart.
Produktionsverktyget är till för den medarbetare som önskar producera enklare grafiska enheter. Det är ett webbaserat mallverktyg som gör det snabbt och smidigt att producera enligt Stockholms universitets visuella identitet. Logotyper, färger, grafiska element och teckensnitt finns i formgivna mallar i verktyget. Det enda som behövs är dator och internetuppkoppling!

 

IT-stöd i undervisningen

 

Ladok

Studieadministration för delar av Ladok. Administrera tentamenstillfällen, betygsrapportera, sök fram studenter, doktorander, kurser samt e-postadresser till grupper och individer. Tillgängligt för alla anställda vid SU.
 

Zoom

E-mötestjänsten erbjuder ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Tjänsten kan användas för större föreläsningar, mindre seminarier, handledning, arbetsmöten och grupparbeten.

E-mötestjänsten Zoom

 

Survey&Report

Survey&Report är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas av alla anställda och studenter på Stockholms universitet. Alla som har ett universitetskonto kan logga in i verktyget och skapa enkäter. Verktyget är primärt tänkt för kursvärderingar, men alla typer av enkäter och undersökningar kan göras med verktyget. 
 

Time Edit

TimeEdit är ett schema, lokal- och resursbokningssystem som används av flertalet lärosäten i Sverige och övriga Norden.

Time Edit

 

Miljöarbete

Information om universitetets miljöarbete och miljöledningssystem.
 
KLARA - Stockholms universitets hanteringssystem för kemikalier. KLARA är ett användarvänligt hanteringssystem som förenklar och effektiviserar kemikaliehanteringen inom institutioner och forskargrupper.
 

SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering)

Inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Systemet finns inte längre (14/8-19). Upphandling av nytt system pågår. Använd dessa länkar för  din anmälan tillsvidare:

 

Molnbaserad lagring - Box

Du kan komma åt dina filer från datorer, mobiltelefoner och surfplattor. All trafik till och från tjänsten är krypterad, och filerna lagras krypterade hos leverantören.

 

Personal

Primula

SUKAT – Sök personal

  • SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Du kan dock bara söka och få resultat för anställda. Det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta eftersom behörigheter i olika IT-system sätts här.

    Läs mer om databasen SUKAT
 

Polopoly, webbpubliceringsverktyg

 

Stratsys

Syftet med Stratsys är att kartlägga och dokumentera organisationens informationstillgångar på ett effektivt och strukturerat vis. Risk- och sårbarhetsanalyserna verifierar huruvida informationstillgångarna är utsatta för risker och/eller sårbarheter. Den kompletta registerförteckningen kan presenteras enkelt och smidigt med hjälp av rapportfunktionen. Synliggör aktiviteter, roller, ansvar och tidplan. Det finns även andra styrmodeller för tex VP, SAM, miljö, arbetsmiljö, internstyrning och kontroll.

www.stratsys.se/su

 

Utbildningskatalogen